(0 pemilihan)

Guru dan Staf Tata Usaha

Mei 31, 2019

   Pendidik SMAN 1 Pleret

1._H._Hery_Kurniawan_Akhmad_Ikhsan_S.Pd._M.Pd.B.I._4.jpg   

Kepala Sekolah

Guru Bhs. Inggris

H. HERY KURNIAWAN AKHMAD IKHSAN, S.Pd., M.Pd.B.I.

5._Sri_Marwanto_S.Pd._2.jpg 

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum

Guru Matematika 

Sri Marwanto, S.Pd. 

8._Drs._Haryanto_M.Pd_3.jpg 

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kehumasan

Guru Matematika

Drs. Haryanto, M.Pd.

3._Dra._Titik_Kuntartiningtyas_3.jpg

Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana

dan Prasarana 

Guru Bahasa Indonesia

Dra. Titik Kuntartiningtyas 

 

 4._Edi_Purwanta_S.Pd._11.jpg

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan

Guru Biologi

Edi Purwanta, S.Pd. 

 6._Dra._Siti_Mufarokhah_2.jpg

 Guru Sejarah

Dra. Siti Mufarokhah 

wahyu_sosiologi.jpg

 

Guru Sosiologi

Wahyu Pradana Putra, S.Pd. 

 9._Drs._Rusdiyanto_3.jpg

Guru Bimbingan Konseling 

Drs. Rusdiyanto 

 11._Hanifah_Riastuti_S.Pd._3.jpg

Bahasa Inggris 

Hanifah Riastuti, S.Pd. 

14._Siti_Qomariyah_3.jpg

Guru Bimbingan Konseling

Siti Qomariyah, S.Pd.

13._Sri_Purwanti_S.Pd._M.Pd._2.jpg

Guru Geografi

Sri Purwanti, S.Pd., M.Pd. 

15._Mulyono_S.Pd._3.jpg

Guru Pendidikan Olahraga dan Jasmani

Mulyono, S.Pd.

7._Dra._Budiarti_2.jpg

Guru Ekonomi

Dra. Budiarti 

12._Dara_Zukhana_S.Pd._3.jpg

Guru Bahasa Inggris

Dara Zukhana, S.Pd. 

17._Yuniatin_S.Pd._4.jpg

Guru Fisika

Yuniatun, S.Pd.

ali.jpg

 

Guru Matematika

Muhammad Mukti Ali, S.Pd.

 

 

20._Retno_Widiastuti_S.Pd._3.jpg

Guru Kimia

Retno Widiastuti, S.Pd. 

21._Arum_Pramitaningsih_S.Pd.Si._3.jpg

Guru Fisika

Arum Pramitaningsih, S.Pd.Si.

22._Anwas_S.Sos._4.jpg

Guru Sosiologi

Anwar, S.Sos.

23.Ristina_Ferawati_S._Si._3.jpg

Guru Biologi

Hj. Ristina Ferawati, S.Si.

24._Dwi_Mas_Agung_Basuki_S.Pd._2.jpg

Guru Seni Budaya

Dwi Mas Agung Basuki, S.Pd.

25._Syamsiyah_S.Pd.I._4.jpg

 

Guru Pendidikan Agama dan

Budi Pekerti Syamsiyah, S.Pd.I., M.Pd.

1._Elok_Faikoh_S._Pd.I._4.jpg

 

 

 

Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Elok Faikoh, S. Pd.I.

 

 

 

aris.jpg

Guru Pendidikan Olahraga dan Jasmani

Aris Bintarko, S.Pd.

3._Wulaningrum_S.Pd._4.jpg

Guru Pendidikan Bahasa Jawa

Wulaningrum, S.Pd.

 

2._Ayuning_Tyas_Widyaningsih_S._Pd._3.jpg

Guru Pendidikan Bahasa Indonesia

Ayuning Tyas Widyaningsih, S.Pd.

6._Muhammad_Irvan_Hidayat_S.Pd_3.jpg

Guru Sejarah

Muhammad Irvan Hidayat, S.Pd.

susi.jpg

Guru Pendidikan Ekonomi

Susi Purwestri, S.Pd.

sujodo.jpg

Guru Pendidikan Agama Kristen

Sujodo, S.Pd.

   

 kode_guru.jpg

Stuktur_Organisasi.jpeg

 

Tenaga Kependidikan SMAN 1 Pleret

28._Purnadi_3.jpg 

 Purnadi,

 Pengadministrasi

 Kepegawaian

4._Esturhana_3.jpg 

Esturhana, 

Pengadministrasi

Kesiswaan 

8._Mukhlis_Amir_3.jpg 

Mukhlis Amir,

Pengadministrasi

Persuratan 

   7._Marijiyanto_3.jpg

Marjiyanto,

Pengelola Sarana

dan Prasarana Sekolah

 

1._Dwi_Putri_Nurmanti_SE_4.jpg

Dwi Putri Nurmanti, S.E.

Pengadministrasi

Keuangan

29._Nur_Fitrianingsih_A.Md._3.jpg

Nur Fitrianingsih, A.Md. 

Pustakawan

30._Yati_Purwaningsih_A.Md._3.jpg

Yati Purwaningsih, A.Md. 

Kustodian Barang Milik Negara

 

6._Wahyudi_3.jpg

Wahyudi,

Pengelola Sarana

dan Prasarana Sekolah

nilam.jpg

Pengelola Laboratorium, Dapodik

SWASTI NILAM NUARI, S.Si.

vivin.jpg

Pengelola Laboratorium

VIVIN ISNUANITA, S.Si.

       

Kode_TU.JPG